Hvordan bli idrettspsykolog - Jobber innen idrett (2023)

How to Become a Sports Psychologist - Jobs in Sports (1)

Å få praktisk erfaring er avgjørende for å bli en vellykket idrettspsykolog. Det er mange måter å få erfaring innen idrettspsykologi, inkludert å fullføre praksisplasser, være frivillig med idrettslag eller jobbe som assistent for en praktiserende idrettspsykolog.

Praksisplasser gir praktisk erfaring innen feltet og kan hjelpe deg med å bygge et nettverk av kontakter i bransjen. Mange universiteter og idrettsorganisasjoner tilbyr praksisplasser i idrettspsykologi, og det er viktig å undersøke og søke om disse mulighetene tidlig.

Frivillig arbeid med idrettslag er en annen måte å få praktisk erfaring på. Mange idrettslag på videregående skoler og høyskoler trenger hjelp med mental og følelsesmessig trening, og frivillighet kan gi verdifull erfaring med å jobbe med idrettsutøvere.

Å jobbe som assistent for en praktiserende idrettspsykolog er en annen måte å få erfaring på. Dette kan innebære å jobbe i en privat praksis, idrettsorganisasjon eller universitetsmiljø. Det er viktig å oppsøke mentorer og lære av erfarne fagfolk.

Relaterte jobber

 • Idrettsrådgiver/psykolog

  Idrettstjenester - Region Nordøst

Nødvendige ferdigheter og egenskaper

Idrettspsykologkrav inkluderer trening samt ulike ferdigheter og egenskaper. Her er noen av nøkkelferdighetene og egenskapene som kreves for en vellykket karriere innen sportspsykologi:

Sterke kommunikasjonsevner: Sportspsykologer må kommunisere effektivt med idrettsutøvere, trenere og lag for å forstå deres behov og mål og gi veiledning og støtte. De bør også være i stand til å formidle forskningsresultater og strategier for å hjelpe idrettsutøvere med å forbedre sine prestasjoner.

(Video) #Skullestudert trenerrollen og idrettspsykologi

Empati: Idrettspsykologer må kunne ha empati med idrettsutøvere og forstå deres følelser og utfordringer. De bør være i stand til å utvikle en sterk rapport med idrettsutøvere for å etablere tillit og åpen kommunikasjon.

How to Become a Sports Psychologist - Jobs in Sports (2)

Analytiske og kritiske tenkningsferdigheter: Idrettspsykologer må være i stand til å analysere data og forskning for å identifisere mønstre og trender i idrettsutøvers atferd og prestasjoner. De skal kunne tenke kritisk om effektiviteten til ulike teknikker og strategier og ta datadrevne beslutninger.

Lidenskap for sport: En genuin lidenskap for sport og en forståelse av kravene til sporten er avgjørende for en vellykket karriere innen sportspsykologi.

Tålmodighet: Idrettspsykologer bør ha tålmodighet siden fremgangen kanskje ikke er øyeblikkelig.

Organisasjonsferdigheter: Idrettspsykologer må administrere tiden sin effektivt og prioritere oppgaver for å sikre at de kan møte alle kundenes behov.

Utvikle empati og sterke kommunikasjonsferdigheter

Empati og sterke kommunikasjonsevner er viktige egenskaper som idrettspsykologer må inneha. Ettersom de jobber tett med idrettsutøvere for å forstå deres behov og utvikle effektive strategier for forbedring, må de være i stand til å etablere en sterk rapport med kundene sine. Å være empatisk lar idrettspsykologer bedre forstå klientenes erfaringer og perspektiver.

Dessuten gjør sterke kommunikasjonsevner det mulig for idrettspsykologer å effektivt formidle ideene og anbefalingene sine til kundene. De må kunne forklare komplekse psykologiske begreper på en forståelig og relaterbar måte til sine klienter. I tillegg må idrettspsykologer være i stand til å lytte aktivt og gi konstruktive tilbakemeldinger til sine klienter.

Empati og sterke kommunikasjonsevner hjelper også idrettspsykologer med å bygge tillit til sine klienter, noe som er avgjørende for å utvikle et effektivt terapeutisk forhold. Når idrettsutøvere føler seg komfortable og trygge med sin idrettspsykolog, er det mer sannsynlig at de åpner seg og deler tankene og følelsene sine. Dette gjør at idrettspsykologen bedre kan forstå utøverens situasjon og gi mer personlige anbefalinger.

Lisenskrav for idrettspsykologer

Å bli en lisensiert sportspsykolog kan være nødvendig i noen stater, og lisenskravene kan variere fra stat til stat. Generelt er et hovedfagsprogram i idrettspsykologi, bestått en lisensieringseksamen og fullføring av et spesifikt antall veilede timer nødvendig for å bli lisensiert. Noen stater kan også kreve videreutdanning for å opprettholde en lisens. Det er viktig å undersøke lisenskravene i staten din før du forfølger en karriere innen sportspsykologi.

Selv om det ikke er et sportspsykologkrav, kan sertifisering i sportspsykologi tilby flere fordeler, inkludert å øke din salgbarhet og demonstrere ekspertisen din til potensielle arbeidsgivere. Association for Applied Sport Psychology (AASP) tilbyr sertifisering som en Certified Mental Performance Consultant (CMPC), som krever å oppfylle spesifikke krav til utdanning og veiledet erfaring, bestå en sertifiseringseksamen og overholde AASPs etiske retningslinjer. Andre organisasjoner, som American Board of Sport Psychology, tilbyr også sertifiseringsprogrammer for sportspsykologer.

(Video) Ta en bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi ved Norges idrettshøgskole (NIH)

Innhenting av lisens og sertifisering kan demonstrere din forpliktelse til feltet og din dedikasjon til å yte omsorg av høy kvalitet til kundene dine. I tillegg kan lisenser og sertifisering gi nettverksbygging og faglig utviklingsmuligheter, slik at du kan holde deg oppdatert med bransjetrender og beste praksis.

Fordeler med sertifisering i sportspsykologi

Sertifisering i idrettspsykologi er ikke obligatorisk. Likevel kan det hjelpe idrettspsykologer til å skille seg ut i et konkurranseutsatt arbeidsmarked og demonstrere sin ekspertise på feltet. Flere organisasjoner tilbyr sertifiseringsprogrammer innen sportspsykologi, inkludert Association for Applied Sport Psychology (AASP), American Board of Sport Psychology (ABSP) og International Society of Sport Psychology (ISSP).

For å bli sertifisert av disse organisasjonene, må kandidater oppfylle spesifikke utdannings- og opplæringskrav, bestå en eksamen og opprettholde studiepoeng for å holde sertifiseringen oppdatert. Sertifisering kan demonstrere for potensielle arbeidsgivere og kunder at en idrettspsykolog har avansert kunnskap og ferdigheter innen idrettspsykologi.

I tillegg til lisensiering og sertifisering, kan det hende at sportspsykologer må overholde etiske standarder fastsatt av deres profesjonelle organisasjoner, som AASP og American Psychological Association (APA). Disse standardene sikrer at idrettspsykologer følger etiske prinsipper, som konfidensialitet, informert samtykke og unngår interessekonflikter.

Det er viktig for idrettspsykologer å holde seg oppdatert på den siste forskningen og trendene på feltet. Muligheter for videreutdanning og faglig utvikling, som å delta på konferanser, workshops og webinarer, kan hjelpe idrettspsykologer med å utvide sine kunnskaper og ferdigheter og holde seg oppdatert på utviklingen i bransjen. Profesjonelle organisasjoner som AASP, APA og ISSP tilbyr en rekke ressurser for idrettspsykologer for å fortsette sin utdanning og holde kontakten med sine jevnaldrende i feltet.

Relaterte jobber

 • Basketballtrener - Betalt praksisplass

  Helse/Fitness/Rek. - Region Nordøst

 • Helse/Fitness/Rek. - Region Nordøst

 • Sport - Evaluator for idrettsutøvere

  Profesjonell coaching/speider - Vestregionen

  (Video) EGENTRENING | Ballkontroll #1 Tilfeldige kjegler | Sportslabben x Torshov Sport

 • Idrettsdriftskoordinator

  Administrasjon/ledelse - Region Nordøst

Karriereveier og muligheter

Sportspsykologer kan jobbe i ulike arbeidsmiljøer, inkludert universiteter, idrettsorganisasjoner, private praksiser og profesjonelle idrettslag. Universitetets idrettspsykologiske avdelinger og forskningslaboratorier tilbyr muligheter for forskning, undervisning og klinisk arbeid for kollegiale idrettsutøvere. Profesjonelle idrettslag ansetter idrettspsykologer som konsulenter eller heltidsansatte for å jobbe med individuelle idrettsutøvere eller lag.

Idrettspsykologer som jobber i private praksiser jobber ofte med amatør- og fritidsidrettsutøvere, og de kan tilby rådgivning og psykisk helsetjenester i tillegg til ytelsesforbedring. I tillegg kan idrettspsykologer være ansatt av treningssentre med høy ytelse, rehabiliteringssentre og medisinske klinikker som fokuserer på sportsrelaterte skader.

Ettersom etterspørselen etter sportspsykologer øker, er det viktig å holde seg oppdatert på bransjetrender og forskning. Profesjonelle organisasjoner og foreninger, som Association for Applied Sport Psychology (AASP) og American Psychological Association's Division 47: Exercise & Sport Psychology, tilbyr videreutdanning og faglig utviklingsmuligheter for å hjelpe sportspsykologer med å holde seg oppdatert.

Ansettelsesinnstillinger for idrettspsykologer

Idrettspsykologer kan finne jobbmuligheter i ulike omgivelser, for eksempel profesjonelle idrettslag, universiteter, sykehus og private praksiser. De kan jobbe med idrettsutøvere på alle nivåer, fra ungdomsidrett til profesjonelle ligaer, så vel som med militært personell eller personer med funksjonshemming. Idrettspsykologer kan også jobbe som konsulenter for idrettsorganisasjoner eller som uavhengige entreprenører.

Karriereutsikter for idrettspsykologer

Sportspsykologer blir i økende grad ansatt av idrettsorganisasjoner og -lag for å hjelpe idrettsutøvere med å forbedre sine mentale og emosjonelle ferdigheter, noe som fører til bedre prestasjoner på banen. De kan også leies inn for å hjelpe skadde idrettsutøvere med å komme seg og jobbe med militært personell eller personer med funksjonshemming.

I tillegg til å jobbe med idrettsutøvere, kan idrettspsykologer også finne arbeid i akademiske og forskningsmiljøer. Mange universiteter har avdelinger for idrettspsykologi, hvor idrettspsykologer kan undervise, forske og gi konsulenttjenester til idrettsutøvere og lag.

Profesjonelle ressurser

Profesjonelle organisasjoner og foreninger innen idrettspsykologi tilbyr verdifulle ressurser, nettverksmuligheter og støtte til aspirerende og praktiserende idrettspsykologer. En av de største organisasjonene på feltet er Association for Applied Sport Psychology (AASP), som tilbyr sertifiseringsprogrammer, etterutdanningskurs og en årlig konferanse. Andre organisasjoner inkluderer International Society of Sport Psychology (ISSP), North American Society for Psychology of Sport and Physical Activity (NASPSPA), og American Psychological Association's Division 47: Exercise & Sport Psychology.

Videreutdanning og faglig utviklingsmuligheter er også tilgjengelig for idrettspsykologer. Mange organisasjoner tilbyr online kurs og webinarer; noen universiteter tilbyr post-graduate sertifikatprogrammer i sportspsykologi. Å holde seg oppdatert på bransjetrender og forskning er avgjørende for en vellykket karriere innen sportspsykologi.

Profesjonelle organisasjoner og foreninger innen idrettspsykologi

Profesjonelle ressurser er avgjørende for at sportspsykologer skal holde seg oppdatert på bransjetrender, forskning og beste praksis. Heldigvis finnes det flere organisasjoner og foreninger dedikert til feltet idrettspsykologi.

How to Become a Sports Psychologist - Jobs in Sports (3)
(Video) EGENTRENING | Fotballfysikk #1 Topphastighet | Sportslabben x Torshov Sport

Association for Applied Sport Psychology (AASP) er en av de beste profesjonelle organisasjonene innen idrettspsykologi. AASP tilbyr en rekke ressurser for medlemmer, inkludert nettverksmuligheter, stillingsannonser og etterutdanningskurs. Organisasjonen er også vertskap for en årlig konferanse som samler profesjonelle sportspsykologer over hele verden.

En annen fremtredende organisasjon innen sportspsykologi er American Psychological Association's Division 47: Society for Sport, Exercise & Performance Psychology. Divisjonen fokuserer på å fremme forskning og fremme kunnskap innen idrettspsykologi. Medlemmer kan få tilgang til ulike ressurser, inkludert publikasjoner, webinarer og konferanser.

Andre profesjonelle organisasjoner og foreninger innen sportspsykologi inkluderer International Society of Sport Psychology og National Institute for Athletic Health and Performance. Disse organisasjonene gir ressurser og støtte til idrettspsykologer og tilbyr faglig utvikling og nettverksmuligheter.

Muligheter for videreutdanning og faglig utvikling

Videreutdanning er et viktig aspekt av enhver karriere innen idrettspsykologi. Ettersom feltet fortsetter å utvikle seg, må idrettspsykologer holde seg oppdatert på den nyeste forskningen og teknikkene for å gi best mulig støtte til sine klienter.

I tillegg til faglige utviklingsarrangementer tilbyr mange universiteter og organisasjoner online kurs og sertifiseringer i sportspsykologi. Disse kursene dekker ulike emner, fra det grunnleggende innen idrettspsykologi til avanserte teknikker og forskningsmetoder. De er en fin måte å få nye ferdigheter og kunnskaper på feltet på, og de kan ofte gjennomføres på en fleksibel timeplan som fungerer for travle fagfolk.

Videreutdanning er viktig for å holde seg oppdatert på feltet og komme videre i karrieren. Mange arbeidsgivere ser etter kandidater med avanserte grader og spesialiserte sertifiseringer, så å investere i utdanningen din kan lønne seg med tanke på jobbmuligheter og inntjeningspotensial.

Tips for å bli en vellykket sportspsykolog

Å lære å bli idrettspsykolog krever en dyp interesse for sport og friidrett og et ønske om å hjelpe idrettsutøvere og lag med å oppnå sitt fulle potensial. Å få praktisk erfaring gjennom frivillig arbeid, praksisplasser og mentorprogrammer er avgjørende for en vellykket karriere. Det er også viktig å holde seg oppdatert på de siste forsknings- og industritrendene ved å lese akademiske tidsskrifter, delta på konferanser og workshops, og nettverksbygging med andre fagpersoner på feltet.

Hvis du er interessert i å forfølge en karriere innen sportspsykologi, kan du vurdere å registrere deg for et medlemskap hos Jobs in Sports, som gir tilgang til ledige stillinger og karriereressurser i sportsbransjen. Ved å følge disse tipsene om hvordan du blir en sportspsykolog, kan du forfølge lidenskapen din og bygge en vellykket karriere innen dette givende feltet.

I slekt

Tagger:mlb jobber sportsjobber

(Video) EGENTRENING | Teknikk #1 Skuddteknikk | Sportslabben x Torshov Sport

FAQs

Hvordan bli idrettspsykolog - Jobber innen idrett? ›

Du kan velge å bli psykolog først, og så spesialisere deg i nettopp idrettspsykologi. Men det kan også være mulig å studere noe innen idrettspsykologi f. eks på Norges Idrettshøgskole , som har relevante utdanninger for dette, blant annet en bachelorgrad i trenerrollen og idrettspsykologi.

Hvor jobber en idrettspsykolog? ›

Man kan jobbe som fagansvarlig i idrettsorganisasjoner (som for eksempel Olympiatoppen). En trend internasjonalt er at idrettspsykologer tilegner seg kompetanse om fysisk bevegelse og læring, og dermed kan jobbe som konsulenter i idrettsklubber for å gi råd til trenere samt sørge for at trening gjennomføres best mulig.

Hva er en idrettspsykolog? ›

Idrettspsykologi er studiet av menneskers atferd, tanker og handlinger i idrettskonteksten, og fagfeltet er spesielt opptatt av hvordan psykologiske faktorer kan påvirke oss i trening- og konkurransesammenheng. Motivasjon, selvregulering, fokus og mental robusthet er blant de ferdigheter som er blitt studert.

Hvordan bli idrettspsykolog? ›

Du kan velge å bli psykolog først, og så spesialisere deg i nettopp idrettspsykologi. Men det kan også være mulig å studere noe innen idrettspsykologi f. eks på Norges Idrettshøgskole , som har relevante utdanninger for dette, blant annet en bachelorgrad i trenerrollen og idrettspsykologi.

Hvilke yrker har høyest lønn? ›

Gjennomsnittlig månedslønn i alle yrker (heltid og deltid)
YrkeMånedslønn 2022 (Tall fra SSB)
1Ledere av olje- og gassutvinning mv.119 490
2Handels- og skipsmeglere116 970
3Ledere av forsikring og finansvirksomhet108 660
4Toppledere i offentlig administrasjon108 060
11 more rows
Feb 3, 2023

Hva er hovedmålet til idrettspsykologi? ›

Sentrale siktemål er å anvende psykologisk kunnskap for å forbedre idrettsutøverens ytelse, for eksempel gjennom psykologisk rådgiving og trening, ved å analysere og avhjelpe problemer og ved å avdekke hvilke idrettsutøvere som passer best til hvilke sportsformer.

Hvor mye tjener man på å være psykolog? ›

Hva tjener en psykolog? – Minstelønn på klinisk stilling ligger rundt kr 550 000, mens den beste spesialistlønna med lang ansiennitet ligger nok rundt 1 million i det offentlige.

Hva er snittet for å bli barnepsykolog? ›

Det avhenger av hvor mange som søker det året og hvor gode karakterer søkerne har. I 2020 lå snittet mellom 6,0 - 6,1 hos medisinstudiet og 5,6 - 5,8 for å profesjonsstudiet i psykologi. For å bli psykolog må du gå det seksårige profesjonsstudiet. Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Kan man bli psykolog uten profesjon? ›

Mange ønsker å bli psykolog, men slett ikke alle kommer gjennom det smale nåløyet. For andre er ikke drømmejobben avhengig av at du har gjennomført profesjonsstudiet eller tatt en klinisk master. Dette kan du oppnå ved å ta en bachelor- eller mastergrad i psykologi.

Hva kreves for å komme inn på psykologistudiet? ›

Opptakskravet for å komme inn på psykologistudiet er generell studiekompetanse. Med andre ord er det ikke et krav om å ha realfag fra videregående.

Kan man bli psykolog uten utdanning? ›

Den eneste måten å bli psykolog på er ved å studere profesjon i psykologi. For å kunne jobbe som psykolog i Norge, trenger du autorisasjon fra Helsedirektoratet . Det er de med som har tatt profesjonsstudiet i psykologi som jobber med behandling av pasienter, forebygging og utredning.

Hva er den minst betalte jobben i Norge? ›

Det lavest lønnede yrket har en gjennomsnittlig lønn på 351.000 kroner. Nederst på listen ligger forskjellig typer hjelpearbeidere. Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon ligger aller lavest med en lønn på 351.600 kroner.

Hvem tjener dårligst i Norge? ›

Dette er de 25 lavest lønte yrkene i landet, ifølge Statistisk sentralbyrås liste over mer enn 300 yrker:
 • 290. Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. ...
 • 291. Bilvaskere 30.200.
 • 292. Reiseledere og guider 30.100.
 • 293. Butikkmedarbeidere 30.100.
 • 294. Renseri- og vaskerimaskinoperatører 30.000.
 • 295. ...
 • 296. ...
 • 297.

Hva er en normal lønn i Norge? ›

Gjennomsnittslønn og medianlønn

I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) var gjennomsnittlig månedslønn i 2022 på 53 150 kroner. Det er en økning på 4,6 % fra fjoråret.

Hva handler idrettspsykologi om? ›

Idrettspsykologi er anvendelse av psykologiske prinsipper i en idrettskontekst. Sentrale siktemål er å anvende psykologisk kunnskap for å forbedre utøverens ytelse, gjennom mental trening og idrettspsykologisk rådgivning.

Hva er forskjell på anvendt psykologi og grunnforskning? ›

Mens grunnforskningen er opptatt av kunnskapsutvikling (hvilke begreper er mest dekkende, hvilken teori er den riktige), er det i anvendt psykologi resultatene som teller (hvordan skal vi velge ut de beste lederne, hvordan skal vi hjelpe folk til å slutte å røyke).

Hvordan trene opp psyken? ›

Tips for å trene mental styrke
 1. Lær deg å puste riktig.
 2. Bli bevisst på "hva du sier til deg selv" når noe er krevende eller anstrengende.
 3. Bli overdrevent positiv i en periode.
 4. Tren på å forholde deg til tid, bryt ned tiden i små deler.
 5. Bli fortrolig med det ubehagelige.

Hvor vanskelig er det å bli psykolog? ›

Ja, profesjonsstudiet i psykologi er faktisk en av de vanskeligste utdanningene å komme inn på, fordi det er så populært. Det krever et veldig høyt snitt, gjerne et sted mellom 5 og 6 i snitt, og ofte nærmere 6.

Er det mye matte i psykologi? ›

Når man velger å studere psykologi, tenker man kanskje at matte ikke vil være en del av det. Dette er imidlertid feil. Statistikk fanger vanligvis oppmerksomheten til de som starter en karriere innen psykologi.

Kan man gå helse og oppvekst for å bli psykolog? ›

Ja, du kan gå helse- og oppvekstfag for å bli psykolog. For å komme inn på psykologistudiet må du ha generell studiekompetanse.

Hvor mye tjener en barne psykolog? ›

Hva tjener en barnepsykolog? Gjennomsnittslønnen for en barnepsykolog i 2020 var 42 700 SEK for kvinner og 40 900 SEK for menn.

Hvor mye tjener en barnepsykolog i Norge? ›

Den varierer også etter fag, om du er fagorganisert og om lærebedriften følger tariffavtalen. Typisk årslønn, altså medianlønn, for alle lærlinger i Norge er 253 320 kroner. Husk at du kan tjene både mer og mindre enn dette.

Hvor mye tjener en nyutdannet psykolog? ›

En psykolog tjener i snitt rundt 635.000 kr i året mens minstelønnen for psykologer i Norge ligger på rundt 530.000 kr i året.

Hva kan man jobbe med hvis man studerer psykologi? ›

Psykologer er ofte ansatt i offentlige eller i private helseforetak. Pasientbehandling krever at du har tatt profesjonsstudiet i psykologi. Psykologer blir også brukt til konsulentarbeid, organisasjons- og ledelsesutvikling. Du kan også jobbe med undervisning eller forskning.

Er det vanskelig å få seg jobb som psykolog? ›

Som nyutdannet psykolog har du ganske store sjanser for å få jobb, hvis du er villig til å flytte på deg. Rett etter studiet kan det være litt hardt å finne seg sin første jobb i de store byene. Men hvis man har ett eller to års erfaring fra å jobbe i et distrikt, så blir sjansene større.

Hva må man gå for å bli barnepsykolog? ›

For å bli psykolog med spesialisering i klinisk barne- og ungdomspsykologi, må du velge det seksårige profesjonsstudiet i psykologi. Når du etter profesjonsstudiet skal ta spesialistutdanning, velger du spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi. Du kan utdanne deg til psykologspesialist.

Hvor mye penger får psykolog? ›

Lønn varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass. I 2019 var gjennomsnittslønnen til en psykolog mellom 602 160 kr - 697 920 kr i året.

Hvor mye tjener en psykolog i året? ›

En psykolog tjener i snitt rundt 635.000 kr i året mens minstelønnen for psykologer i Norge ligger på rundt 530.000 kr i året. Hvor mye en psykolog eksakt tjener som nyutdannet er vanskelig å svare på da dette kan variere ut i fra både hvor man jobber og hva man jobber med.

Kan man bli lærer med bachelor i psykologi? ›

Ja, du kan ta PPU etter at du har studert profesjonsstudiet i psykologi. Du kan undervise i alle fagene du har fordypet deg i som blant annet er psykologi. Hvis du fordypet deg i norsk ved siden av psykologiutdanningen så kan du undervise i norsk. Kravet for å få undervisningskompetanse er 60 studiepoeng.

Kan man være anonym hos psykolog? ›

Psykolog har taushetsplikt, men hvis du skal ha en time hos psykolog må du nesten oppgi navnet ditt. Du kan ikke være anonym hos psykolog eller helsevesenet som lege eller helsesykepleier.

Hvor lenge kan en psykolog jobbe? ›

Autorisasjonen bortfaller nå altså automatisk først ved fylte 80 år, jf. helsepersonelloven § 54. Personer som hadde autorisasjon som bortfalt da de fylte 75 år har krav på gebyrfritt gjenerverv frem til de fyller 80 år.

Hvor kan man studere psykologi profesjon? ›

Og profesjonsutdanningen i psykologi tilbys i dag bare fire steder: Universitet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU i Trondheim og Universitetet i Tromsø.

Hvor mange søker psykologi profesjon? ›

I fjor var det 3722 søkere til profesjonsstudier i psykologi. I år er det 600 færre. HØYERE UTDANNING: Samordna opptak har publisert årets oversikt over studiesøknader.

Hva kan man forske på i psykologi? ›

Psykologiens hovedformål er å fremme menneskers mentale helse- og livskvalitet. Dette handler om alt fra menneskers tankemønstre, hjernens funksjoner, sanser og følelser til psykiske lidelser og barns utvikling.

Videos

1. EGENTRENING | Finter #2 Kroppsfinte | Sportslabben x Torshov Sport
(Torshov Sport Fotball)
2. Hva er spiseforstyrrelser? // Kari Graver - Psykolog, spesialist i voksenpsykologi
(Norsk psykologforening)
3. Hvordan takle stress og overveldelse? Slik når du drømmen din steg for steg.
(Anne B. Øyen)
4. Bachelor i idrett, fysisk aktivitet og helse
(Høgskulen på Vestlandet - HVL)
5. Håvard studerer bachelor i idrettsvitenskap på campus Bø
(Universitetet i Sørøst-Norge (USN))
6. Med idrett som interesse og utdanning
(Norges idrettshøgskole)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated: 07/01/2023

Views: 5816

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.